Uruchomienie programu Doktorat wdrożeniowy MNiSW w Szkole Doktorskiej NMiNoZ

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach programu: Doktoraty wdrożeniowe

Tytuł projektu: Uruchomienie programu Doktorat wdrożeniowy MNiSW w Szkole Doktorskiej NMiNoZ

 

Cel projektu: Uruchomienie programu Doktorat wdrożeniowy MNiSW w SD NMiNoZ. Nawiązanie współpracy z sektorem przemysłowym. 

 

Okres realizacji: październik 2020 r. – wrzesień 2024 r.

 

Wartość całkowita projektu: 972 232,04 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 972 232,04 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr hab. Krzysztof Kamiński, prof. UJ
Email: k.kaminski@uj.edu.pl
Telefon do jednostki: 12 620 54 50

 

Osoby do kontaktu:

mgr Konrad Kuliński
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel: +48 512 749 598

mgr inż. Iwona Wcisło
e-mail: iwona1.wcislo@uj.edu.pl
tel: 12 433 2798