- Dział Nauki - https://nauka.cm-uj.krakow.pl -

Jak prawidłowo podawać afiliację w pracach naukowych?

Czym jest afiliacja? Afiliacja to wskazanie jednostki naukowej jako miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji. Afiliacji dokonuje autor publikacji, umieszczając nazwę jednostki naukowej przy swoim imieniu i nazwisku w publikacji. Kwestia prawidłowego podania afiliacji w artykule jest kluczowa – to od niej zależy czy dorobek badacza zostanie prawidłowo przypisany do uczelni i będzie podlegał ewaluacji.

Uniwersytet Jagielloński uregulował kwestię afiliowania prac Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 października 2018 roku w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji, z którego wynika, że: