Dotacja celowa dla młodych naukowców (DSC)


Logowanie do systemu Dotstat (klik).
Login – adres e-mail w domenie @uj.edu.pl/@doctoral.uj.edu.pl
Hasło – jak do poczty UJ

Jeśli jesteś uczestnikiem studiów doktoranckich i po raz pierwszy logujesz się do systemu Dotstat będziesz poproszony o wypełnienie formularza Rejestracji w systemie.

Wypełnij formularz. Nie zapomnij podać numeru kontaktowego (gdy pojawi się problem z rejestracją, po prostu zadzwonimy) oraz adresu e-mail w domenie @doctoral.uj.edu.pl.

 

Pomoc: Problem z zalogowaniem?

                Zapomniałeś hasła?


Doktoranci:

 1. Wybierz rolę. Moje role -> Kierownik Projektu -> Złóż wniosek
 2. Wybierz typ projektu. Akcje główne -> Wniosek na projekt celowy
 3. Zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin (klik).
 4. Wybierz czy chcesz złożyć wniosek nowy czy kontynuowany*
 5. Rozpocznij wypełnianie wniosku!
 6. Nie zapomnij o dołączeniu Opinii Opiekuna w formacie pdf!

Pamiętaj:  *Kontynuacji mogą podlegać tylko wnioski, które rozpoczęły się i są realizowane w roku bieżącym. Istnieje możliwość kontynuacji tematu rozpoczętego przed rokiem 2018, jednak w takich przypadkach należy wybrać opcję nowy wniosek.

 

Pracownicy <35 roku życia:

 1. Wybierz rolę. Moje role -> Kierownik Projektu -> Złóż wniosek
 2. Wybierz typ projektu. Akcje główne -> Wniosek na projekt celowy (dotacja celowa dla uczestników studiów doktoranckich oraz młodych naukowców do 35 roku życia) lub Wniosek na projekt statutowy (utrzymanie potencjału badawczego)
 1. Zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin (klik).
 2. Wybierz czy chcesz złożyć wniosek nowy czy kontynuowany*
 3. Rozpocznij wypełnianie wniosku!
 4. Nie zapomnij o dołączeniu Opinii Kierownika Jednostki w formacie pdf!

Pamiętaj:  *Kontynuacji mogą podlegać tylko wnioski, które rozpoczęły się i są realizowane w roku bieżącym. Istnieje możliwość kontynuacji tematu rozpoczętego przed rokiem 2018, jednak w takich przypadkach należy wybrać opcję nowy wniosek.

 

Między 35. a 37. rokiem życia:

Młodzi naukowcy pomiędzy 35. a 37. rokiem życia mogą ubiegać się o projekt celowy po spełnieniu dodatkowych warunków (klik). W celu weryfikacji kliknij w pole Potwierdzenie uprawnień -> Wypełnij formularz.

Wypełnij formularz potwierdzenia uprawnień – daj nam kilka dni na weryfikację w Dziale Spraw Osobowych. Gdy dane zostaną potwierdzone dostaniesz od nas email i będziesz mógł przystąpić do wypełniania wniosku.

Pomoc: Instrukcja wnioskowania (klik), problemy techniczne (klik)


W każdym momencie wypełniania wniosku możesz zapisać wersję roboczą klikając w ikonkę Zapis tymczasowy. Dzięki temu możesz powrócić do wypełniania wniosku w każdym momencie.

Gdy Twój wniosek będzie poprawnie wypełniony i gotowy do zapisu ostatecznego, kliknij w ikonę Zapis końcowy.

Zapisany ostatecznie wniosek znajdziesz na swoim panelu Dotstat w formacie pdf.

 

Pamiętaj: Przekaż do Działu Nauki wydrukowaną i podpisaną wersję wniosku wraz z oryginałem Opinii Opiekuna/Kierownika Jednostki

Pomoc: Chcesz odblokować lub usunąć wniosek? Zapoznaj się z procedurą opisaną w Instrukcji (klik) (pkt. IV, str. 5).