Aktualności


Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Do głównych celów Konkursu należy opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki lub rehabilitacji w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, zwiększenie wiedzy o najbardziej optymalnych klinicznie terapiach w odniesieniu do szerokiego spektrum schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nadciśnienia tętniczego, neurologii i psychiatrii, chorób zakaźnych – infekcji i odporności, chorób rzadkich, […]

Konkurs na stanowisko Starszego Delegata ECRIN-ERIC

Agencja Badań Medycznych, działając w imieniu Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK) jako Partnera Naukowego ECRIN-ERIC, ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Delegata (Starszego Naukowca) reprezentującego PSBK w Komitecie ds. Sieci ECRIN-ERIC.

Ogłoszenie Pełnomocnika Prorektora Collegium Medicum ds. nauki i współpracy międzynarodowej w sprawie terminu i sposobu składania sprawozdań merytorycznych za rok 2023 z realizacji zadań w ramach tzw. projektów własnych

Sprawozdania merytoryczne z realizacji tzw. projektów własnych Uczelni w roku 2023.

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS LAP

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do realizacji projektu finansowanego przez NCN nr umowy UMO-2021/43/I/NZ7/00342 pt. „Opracowanie wielofunkcyjnych związków wpływających na procesy zapalne układu nerwowego i deficyt cholinergiczny w chorobie Alzheimera”

Agencja Badań Medycznych ogłosiła harmonogram konkursów na 2024 rok

ABM ma w planach ogłoszenie 5 konkursów oraz przeprowadzenie 2 projektów własnych o łącznej alokacje dwóch miliardów złotych. Wśród kluczowych inicjatyw znajdują się nowe programy profilaktyczne, zwiększenie dostępu do innowacyjnych terapii oraz znaczące zainwestowanie w badania nad chorobami cywilizacyjnymi. 2024 rok to kontynuacja idei wspierania konkursów dedykowanych niekomercyjnym badaniom klinicznym, w szczególnie palących obszarach: kardiologii, neurologii, psychiatrii, autoimmunologii oraz chorobom zakaźnym. Szczególne miejsce poświęcona zostało także […]