Aktualności


Rozstrzygnięcie konkursu #8 POB qLife.

Rozstrzygnięcie Konkursu #6 – “Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych” – POB FutureSoc i POB qLIFE (ID.UJ).

    Szanowni Państwo, w imieniu Zespołu Recenzentów oraz Komisji Konkursowej, w skład której wchodzili przedstawiciele Zespołów Sterujących oraz Koordynatorzy POB qLIFE i POB FutureSoc, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy złożyli wnioski w Konkursie #6 „Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych”. Do konkursu zgłoszono 20 projektów, które w ocenie Komisji prezentowały wysoki poziom naukowy, potwierdzony wysoką oceną niezależnego zewnętrznego Zespołu Recenzentów. W związku […]

Zaproszenie na konferencję: “COVID-19 Problems and its Solutions in Economics, Business and Medicine”

8-9 października 2021

Informacja nt. szkoleń organizowanych w czerwcu przez CITTRU

Informacja nt. planowanych spotkań brokerskich dla obszaru Health/Zdrowie

_Wielkość fontu
Kontrast