Badania własne

finansowane z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego