Evidence based anatomy as an innovative tool improving surgical procedures in sports medicine / Anatomia oparta na faktach jako innowacyjne narzędzie doskonalące techniki chirurgiczne w medycynie sportowej

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach programu: POWER

Tytuł projektu: Evidence based anatomy as an innovative tool improving surgical procedures in sports medicine / Anatomia oparta na faktach jako innowacyjne narzędzie doskonalące techniki chirurgiczne w medycynie sportowej

 

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

 

Okres realizacji: sierpień 2019 r. – styczeń 2022 r.

 

Wartość całkowita projektu: 320 000 PLN

Wartość dofinansowania dla UJ CM: 260 000 PLN

Lider projektu: UJ CM

 

Kierownik projektu:

dr hab. Krzysztof Tomaszewski

 

Osoba kontaktowa:

mgr Konrad Kuliński
Email: konrad.kulinski@uj.edu.pl
Telefon: 12 37 04 385