Zakład Farmakognozji – aparatura i metody

Aparatura badawcza

 • Chromatograf HPLC DIONEX
 • Chromatograf MPLC BÜCHI
 • Spektrofotometryczny czytnik mikropłytkowy BIOTEK
 • Inkubator do hodowli komórkowych (LabLine)
 • Loża laminarna
 • Mikroskop odwrócony WILOVERT S (Hund Wetzlar)

Techniki badawcze

 • metody chromatograficzne (TLC, CC, MPLC, HPLC, GLC),
 • metody spektroskopowe (NMR, MS),
 • IR,
 • densytometria,
 • biodetekcja,
 • kolorymetria,
 • spektrofotometria