Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego „Wpływ farmakologicznej modulacji metabolizmu komórkowego na przebieg zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim” w ramach programu POB qLife IDUB

 

 

Nazwa jednostki: Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Pediatrii (Wydział Lekarski) Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Kandydat rekrutowany jest do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do 3-letniego interdyscyplinarnego  programu doktorskiego prowadzonego w języku angielskim (Inter-disciplinary PhD Programme in Medical and Health Sciences)

Nazwa stanowiska: Doktorant (realizowany w ramach konkursu: Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM)

 

Tytuł projektu: Wpływ farmakologicznej modulacji metabolizmu komórkowego na przebieg zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim

 

Profil kandydata:
– tytuł magistra biologii, biotechnologii, biofizyki, medycyny, farmacji, albo dziedziny pokrewnej

– bardzo dobra znajomość tematyki procesów zapalnych i zwłóknieniowych

– doświadczenie i zainteresowanie naukowe w zakresie biologii molekularnej, hodowli komórkowej i pracy na modelach zwierzęcych

– posiadane uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych

– motywacja do prowadzenia prac badawczych i umiejętność pracy zespołowej

 

Opis zadań:
Indukcja zapalenia mięśnia sercowego w modelu mysim, pobieranie organów, oznaczenia metodą We-stern blot, izolacja całkowitego RNA, wykonanie reakcji real time RT-PCR, barwienia immunohisto-chemiczne, analiza danych, przygotowanie wykresów i publikacji, udział w konferencjach międzynarodowych i krótkoterminowych wyjazdach badawczych za granicą.

 

Termin składania ofert: 31.08.2021

Forma składania ofert:  email: przemyslaw.blyszczuk@uj.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– życiorys
– kopia dyplomu ukończenia studiów
– lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, grantów
– dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
informacja o osobie aplikującej o stypendium

 


Powrót