Oferty pracy i stypendiów


Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 21

  Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Nazwa stanowiska: student stypendysta Link do strony www jednostki: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-chemii-farmaceutycznej-2/zaklad-fizykochemicznej-analizy-leku/ Wymagania: Zainteresowanie zagadnieniami z zakresu drug research and development; Ukończony kurs chemii organicznej; Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu chemii leków; Umiejętność obsługi podstawowych sprzętów laboratoryjnych: wyparki próżniowej; urządzenia do chromatografii typu „flash”, HPLC; Znajomość zagadnień […]

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie Opus

Miło nam poinformować, że na podstawie konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach projektu Opus pt. „Epidemiologia zakażeń Clostridioides difficile w opiece długoterminowej, analiza mechanizmów chorobowych i odpowiedzi immunologicznej wraz z charakterystyką szczepów i ich prewalencji z wykorzystaniem molekularnych metod nadzoru epidemiologicznego” stypendium przyznano Pani Zofii Gniadek.

Stypendysta – doktorant w projekcie OPUS

Stypendysta – doktorant w projekcie OPUS pt. „Przewlekłe stosowanie aspiryny jako czynnik prognostyczny obniżonej podatności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w chorobie dróg oddechowych zaostrzanej aspiryną ” DLA KOGO? Wymagania stawiane kandydatowi: – Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium […]

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie Sonata Bis 9

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Nazwa stanowiska: Student-stypendysta Link do strony www jednostki: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-chemii-farmaceutycznej-2/zaklad-fizykochemicznej-analizy-leku/ Wymagania: zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych potwierdzone wcześniejszym zaangażowaniem w prace naukowe/ staże badawcze i/lub współautorstwem w publikacji naukowej doświadczenie w pracy w laboratorium chemii organicznej, znajomość metod prowadzenia i monitorowania reakcji chemicznych oraz oczyszczania związków otrzymanych […]

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 21

Stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 21 pt. „Nasilenie odpowiedzi immunologicznej człowieka w stosunku do właściwości alergizujących podjednostek i frakcji białek pyłku brzozy brodawkowatej (Betula pendula) na tle zanieczyszczenia powietrza” Kierownik projektu: dr hab. biol. Dorota Myszkowska Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta Link do strony www […]