Oferty pracy i stypendiów


Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty

Miło nam poinformować, że na podstawie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty przeprowadzonego w ramach projektu „Podwójna aktywność HBK-15 – odkrywanie mechanizmów komórkowych leżących u podstaw jego szybkiego efektu przeciwdepresyjnego i prokognitywnego” (SONATA BIS 9, UMO-2019/34/E/NZ7/00454), stypendium przyznano Pani mgr Aleksandrze Koszałce.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu na stypendium w projekcie pt. „Rola autofagii w zapaleniu mięśnia sercowego w modelu mysim” (OPUS, UMO-2019/35/B/NZ5/00551) stypendium przyznano Pani Katarzynie Fryt.

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie SONATA BIS

Termin składania ofert: 20.10.2021 r., godz. 23:59

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Biurze ds. Badań Klinicznych Działu Nauki

oferty przyjmowane są do dnia 31.10.2021 r.

Oferta pracy na stanowisko administracyjne w Dziale Nauki (obsługa Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Jagiellońskim)

termin przesyłania ofert -1.11.2021Wielkość fontu
Kontrast