Oferty pracy i stypendiów


Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie OPUS

Miło nam poinformować, że na podstawie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty (projekt „Rola autofagii w zapaleniu mięśnia sercowego w modelu mysim” (OPUS 18, UMO-2019/35/B/NZ5/00551) stypendium przyznano Pani Marcie Warszyńskiej.

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie NCN

Termin przesyłania zgłoszeń: 31.12.2020

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie OPUS

Miło nam poinformować, że Pani Anna Alwani została laureatką konkursu na stanowisko stypendysta doktorant w projekcie NCN – OPUS 17 (UMO-2019/33/B/NZ5/00647) pt. “Rola microRNA przenoszonego przez mikropęcherzyki błonowe pochodzenia nowotworowego w modulowaniu aktywności monocytów człowieka”.

Konkurs na stanowisko: doktorant stypendysta w projekcie OPUS 17

DLA KOGO? absolwent kierunku farmacja znajomość technik syntezy organicznej (m.in. reakcja metatezy, Suzukiego, Hecka, Buchwalda-Hartwiga) znajomość zagadnień i doświadczenie w metodach mechanochemii oraz metodach syntezy wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym (mile widziane publikacje w ww. tematyce) umiejętność interpretacji widm 1H-/13C/19F-NMR, HPLC, UPLC/MS • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej (m.in. HPLC, flash-chromatography, preparatywna RPHPLC, syntezator mikrofalowy, młyny kulowe) znajomość […]

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko typu post-doc w konkursie SONATA BIS 9

Miło nam poinformować, że Pan dr Tomasz Wichur został laureatem konkursu na stanowisko typu post-doc w projekcie NCN – SONATA BIS 9 (UMO-2019/34/E/NZ7/00090) pt. “Ligandy wielofunkcyjne szansą na zatrzymanie błędnego koła tauopatii i procesów neurozapalnych w chorobie Alzheimera: poszukiwanie dualnych inhibitorw kinaz GSK-3 beta i IKK beta”.Wielkość fontu
Kontrast