Ogłoszenie Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej o terminie i sposobie składania sprawozdań merytorycznych za rok 2021 z wykonania tzw. projektów własnych Uczelni

118.034.1.2022

OGŁOSZENIE

 

Pełnomocnika Prorektora Collegium Medicum
ds. nauki i współpracy międzynarodowej

z dnia 30 marca 2022 r.

 

w sprawie

 

TERMINU I SPOSOBU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ INDYWIDUALNYCH (MERYTORYCZNYCH I FINANSOWYCH) ZA ROK 2021

Z WYKONANIA TZW. PROJEKTÓW WŁASNYCH UCZELNI

 

Formularz sprawozdania on-line: www.dotstat.cm-uj.krakow.pl

Instrukcja: do pobrania

Termin złożenia sprawozdania on-line: 25 kwietnia 2022

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 29 marca 2022 r. został uruchomiony elektroniczny moduł składania sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji tzw. projektów własnych Uczelni finansowanych ze środków subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w roku 2021.

Do wypełnienia sprawozdania on-line zobowiązany jest każdy kierownik projektu własnego, realizujący w roku 2021 zadania badawcze finansowane z subwencji. Formularz sprawozdania dostępny jest po zalogowaniu na stronie: www.dotstat.cm-uj.krakow.pl przy użyciu danych do poczty w domenie Uniwersytetu @uj.edu.pl lub @doctoral.uj.edu.pl (adres e-mail i hasło).

Zapomniane hasło można odzyskać za pośrednictwem strony: Definiowanie hasła do konta UJ. Formularz sprawozdania należy wypełnić i zapisać ostatecznie do dnia 25 kwietnia 2022 roku. Wydrukowane w 1 egzemplarzu i podpisane przez kierownika projektu oraz kierownika Jednostki sprawozdanie (dokument pdf wygenerowany z systemu) należy dostarczyć do Działu Nauki UJCM w terminie do 29 kwietnia 2022 roku.

Dla ułatwienia pracy z modułem sprawozdawczym przygotowana została Instrukcja wypełniania sprawozdań on-line dostępna również po zalogowaniu się do systemu DotStat.

Ewentualne pytania dotyczące wypełniania sprawozdań prosimy zgłaszać e-mailem na adres: spk_cm@uj.edu.pl.

Uprzejmie proszę o przestrzeganie ustalonych terminów.

 

 

  prof. dr hab. Marek Sanak

Pełnomocnik Prorektora Collegium Medicum

nauki i współpracy międzynarodowej

 


Powrót