Pracownicy

Krystyna Zalewa
Koordynator

tel.: 12 433 27 40, 572 337 660
e-mail: krystyna.zalewa@uj.edu.pl

Pokój nr 118, ul. Skawińska 8, Kraków


Obsługa jednostek:
 • Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
 • Katedra Chirurgii Stomatologicznej
 • Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
 • Klinika Chorób Serca i Naczyń
 • Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
 • Klinika Elektrokardiologii
 • Klinika Kardiologii Interwencyjnej
 • Ośrodek Wrodzonych Wad Serca u Młodocianych i Dorosłych
 • Pracownia Kardiologii Społecznej
 • Pracownia Stomatologii Dziecięcej
 • Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych w Instytucie Kardiologii
 • Zakład Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej
 • Zakład Stomatologii Zintegrowanej

Powrót