Pracownicy

Kinga Dąbrowa-Depta
Kierownik Sekcji Zarządzania Projektami

tel.: 517 372 827
e-mail: kinga.dabrowa-depta@uj.edu.pl

Pokój nr 119, ul. Skawińska 8, Kraków


Obsługa jednostek:
 • Katedra Chorób Metabolicznych
 • Katedra Endokrynologii
 • Katedra Farmakologii
 • Katedra Hematologii
 • Katedra Ortopedii
 • Katedra Radiologii
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej
 • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
 • Klinika Neurochirurgii Dziecięcej
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
 • Klinika Urologii Dziecięcej
 • Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON
 • Zakład Biochemii Klinicznej
 • Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej

Powrót