Pracownicy

Izabela Kulczycka-Koryl
Kierownik Sekcji Programów Krajowych

tel.: 506 837 035
e-mail: izabela.kulczycka@uj.edu.pl

Pokój nr 217, ul. Skawińska 8, Kraków

(pracownik długotrwale nieobecny)Powrót