Pracownicy

Agnieszka Pestka
Koordynator

tel.: 12 433 27 38, 517 372 810
e-mail: agnieszka.pestka@uj.edu.pl

Pokój nr 114, ul. Skawińska 8, Kraków


Obsługa jednostek:
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Katedra Biochemii Klinicznej
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
 • Katedra Gastroenterologii i Hepatologii
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa
 • Katedra Medycyny Rodzinnej
 • Katedra Onkologii
 • Katedra Otolaryngologii
 • Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
 • Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych
 • Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej
 • Klinika Reumatologii i Immunologii

Powrót