Pracownicy

Agnieszka Klich-Mazur
Koordynator

tel.: 12 433 27 38, 517 372 768
e-mail: a.klich@uj.edu.pl

Pokój nr 114, ul. Skawińska 8, Kraków


Obsługa jednostek:
  • II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika
  • III Katedra Chirurgii Ogólnej
  • Katedra Dermatologii
  • Klinika Chirurgii Endokrynologicznej
  • Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej
  • Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych

Powrót