Oferty pracy i stypendiów


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu SONATA BIS (NCN)

Miło nam poinformować, że na podstawie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty przeprowadzonego w ramach projektu „Ocena potencjału terapeutycznego nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym mózgu” (SONATA BIS 8, UMO-2018/30/E/NZ7/00247), ogłoszonego dnia 11.04.2019, stypendium przyznano Pani mgr Nikoli Fajkis.​

Pozycja typu postdoc w projekcie OPUS 15 pt. „Znaczenie czynników transkrypcyjnych związanych z przejściem epitelialno-mezenchymalnym i miogenezą w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego.”

Uwaga, przedłużenie terminu naboru zgłoszeń do 15 lipca 2019 r.   DLA KOGO? Poszukujemy osoby z tytułem doktora nauk biologicznych lub pokrewnych zainteresowanych realizacją projektu badawczego w Zakładzie Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii na wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kandydat powinien posiadać co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie (rekord publikacji) w biologii molekularnej i […]

Stypendysta w projekcie OPUS 15 pt. „Znaczenie czynników transkrypcyjnych związanych z przejściem epitelialno-mezenchymalnym i miogenezą w rozwoju mięsaka prążkowanokomórkowego”

DLA KOGO? Poszukujemy osoby z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych albo osoby na ostatnim roku 2-letnich studiów magisterskich zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Zakładzie Transplantologii, Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w biologii molekularnej i biologii komórki. INSTYTUCJA FINANSUJĄCA Narodowe Centrum Nauki CEL STYPENDIUM […]

Stypendysta – doktorant w projekcie Sonata Bis pt. „Ocena potencjału terapeutycznego nowych pozytywnych allosterycznych modulatorów receptora GABA-A w udarze niedokrwiennym mózgu”

Oferta stypendium w ramach projektu SONATA BIS na Wydziale Farmaceutycznym (Katedra Chemii Farmaceutycznej)

Stypendysta – doktorant w projekcie OPUS „Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje przetrwałe ryzyko pozakrzepowe po zawale serca”

DLA KOGO? absolwent studiów lekarskich, farmacji lub biologii molekularnej podstawowa znajomość metod analizy danych dobra znajomość języka angielskiego zainteresowanie pracą naukową, w tym pracą laboratoryjną chęć zdobycia nowych umiejętności, w tym analizy obrazów z optycznej koherentnej tomografii i mikroskopii elektronowej oraz zaawansowanych technik laboratoryjnych umiejętność pracy w zespole dostępność przez 24 godzin na dobę w […]Wielkość fontu
Kontrast