- Dział Nauki - https://nauka.cm-uj.krakow.pl -

Zespół Projektów Wdrożeniowych i Funduszy Europejskich

Zespół Projektów Wdrożeniowych i Funduszy Europejskich obsługuje projekty strukturalne, strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych w ramach: