- Dział Nauki - https://nauka.cm-uj.krakow.pl -

Jak wybrać właściwe czasopismo do publikacji swojego artykułu?

Jeśli szukasz czasopisma, w którym chcesz opublikować wyniki swoich badań, zastanów się nad poniższymi kwestiami:

Poszukaj informacji na stronie www czasopisma (Aims and Scope, Instructions for Authors) i przejrzyj artykuły w nim publikowane.


Czy treść Twojego artykułu odpowiada wymogom czasopisma i jest zgodna z jego zakresem tematycznym? Kim są czytelnicy czasopisma?

Zapytaj o opinię doświadczonych kolegów i współautorów. Sprawdź czasopismo w bazach bibliograficznych i indeksujących. Zwróć uwagę na skład zespołu redakcyjnego.


Czy czasopismo jest znane wśród badaczy w Twojej dziedzinie? Czy jest uważane za prestiżowe w Twojej dziedzinie?

Jaką widoczność  ma czasopismo?

Jaką wiarygodność ma czasopismo?

Dowiedz się jak wygląda i ile trwa proces recenzji artykułu i jego przygotowania do publikacji – na stronach czasopisma, w opublikowanych pracach lub kontaktując się z redakcją.

Jak szybko chcesz opublikować swój artykuł? Czy przewidujesz konieczność wykazania się dorobkiem naukowym w określonym terminie np. na potrzeby rozliczenia grantu, planowania dalszych badań lub ukończenia etapu kariery naukowej? (pamiętaj, że w powyższych sytuacjach włączenie pracy do Twojego dorobku wymaga, by miała ona status przynajmniej „zaakceptowanej do druku”, a najlepiej „opublikowanej” i dostępnej online, nie wystarczy samo „zgłoszenie” artykułu do redakcji. Weź pod uwagę niekiedy wielomiesięczne okresy oczekiwania w czasopismach).

Czy czasopismo jasno przedstawia swoje reguły recenzji?

Wydawcy pobierają tzw. article processing charges / publication fees (koszty „obróbki” manuskryptu tj. redakcji i produkcji), opłaty za otwarty dostęp, reprinty, kolorowe ilustracje.

Czy czasopismo w jasny i przystępny sposób informuje jakie koszty musisz ponieść w związku z publikacją artykułu, kiedy i za co?

Jakie są stawki opłat za publikację? Czy opłaty, których żąda wydawca nie są niepokojąco drogie? Czy zabezpieczyłeś odpowiednie fundusze? Czy reguły finansowania Twojego fundatora pozwalają na poniesienie takich kosztów?

 Uważaj na „drapieżne” czasopisma i wydawców! (więcej na ten temat wkrótce)

 

Skorzystaj z narzędzi typu „journal finder” – wyszukiwarek czasopism:

 

Opracowano na podstawie materiałów dostepnych na stronach Editage Insights oraz Think. Check. Submit.