Pracownicy

Katarzyna Friedlein-Wójtowicz
Koordynator

tel.: 12 43 32 738, 517 372 810
e-mail: katarzyna.friedlein-wojtowicz@uj.edu.pl
Pokój nr 257, ul. Skawińska 8, Kraków

Obsługa jednostek:
  • Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
  • Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych
  • Katedra Ginekologii i Położnictwa
  • Katedra Onkologii
  • Katedra Otolaryngologii
  • Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
  • Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej
  • Zakład Reumatologii i Balneologii

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast