- Dział Nauki - https://nauka.cm-uj.krakow.pl -

Jak sfinansować koszty publikacji swojego artykułu?

Program Springer Open Choice dla Polski

Zasady finansowania publikacji ze środków wewnętrznych Wydziału Lekarskiego.
Zgodnie z  Komunikatem nr 3 Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie finansowania publikacji naukowych:

Jak uzyskać wykaz czasopism z podziałem na kwartyle?