Wspólne seminarium Kanazawa University i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – “Joint Symposium for Collaboration on Medical Field”

W ubiegłą środę, 15 marca 2022 r. odbyło się wspólne sympozjum Kanazawa University (KU) i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJCM) dotyczące współpracy naukowej obu instytucji.

Zorganizowane sympozjum to już kolejna zaaranżowana przez obie jednostki inicjatywa, wzmacniająca relacje obu uniwersytetów, rozpoczęta w 2019 r. kiedy  władze Wydziału Lekarskiego UJ CM gościły delegację Kanazawa University.

Marcowe spotkanie, które odbyło się w formie online, otwarte zostało przez: Prof. Takashi Wada (Vice President KU) oraz Prof. Macieja Maleckiego (Dziekan Wydział Lekarskiego UJCM), a moderowane było przez Prof. Osamu Hori (Dziekan, Graduate School of Medical Sciences).

Na wstępie Prodziekan prof. Przemko Kwinta zaprezentował system edukacji na kierunkach medycznych w Polsce, a tożsamą prezentację dla japońskiego systemu edukacji przedstawił Prof. Yasuhiko Yamamoto (Advisor to the President). W zasadniczej części sympozjum, doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJCM oraz doktoranci nauk medycznych KU przedstawili swoje tematy badawcze w zakresie badań podstawowych i badań klinicznych, takie jak:  Identification of lomerizine originally for migraine as a potential anti-glioblastoma drug (Toshiya Ichinose); Intestinal bacterial translocation contributes to diabetic kidney disease (Hoang Thuy Linh); Distant results of bariatric surgery – multicenter studies (Magdalena Mizera); Characteristics, mortality and clinical outcomes of hospitalized patients with COVID-19 and diabetes– a reference single-center cohort study from Poland (Michał Kania); Myocardial injury after noncardiac surgery – insight into coagulation (Jacek Górka);  CHD1 exerts tumor-suppressive activity via liquid-liquid phase separation (Yasuhiro Tsukamoto); FXYD3, a subunit of Na+ pump, determines the origin of triple-negative breast cancer stem-like cells, the prreminent driver of drug resistance (Mengjiao Li); Immunomodulatory effect of diuretics and combined drugs (ACEI+ diuretic) (Paweł Bryniarski); The impact of novel hydrogen sulfide (H2S)-releasing ketoprofen (ATB-352) on molecular pathways and microbiome profile in gastrointestinal (GI) tract (Urszula Głowacka).

Reakcją na przedstawione prezentacje była  intensywna i interesująca dyskusja uczestników sympozjum, dlatego wszyscy wyrazili chęć kontynuacji współpracy pomiędzy CM UJ a KU, z nadzieją na spotkanie już osobiste obu stron.


Powrót