Nowe programy Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwa programy Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) skierowane m.in. do polskich jednostek naukowych i dydaktycznych.

  • Program Go-East Summer Schools

ma na celu zainteresowanie niemieckich studentów ofertą szkół wyższych w krajach Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ostatnich lat istnienia programu wskazują, że uczestnictwo w nim to doskonała okazja do promocji szkoły wyższej wśród studentów z Niemiec. Informacje na temat szkół letnich uczestniczących w programie umieszczane są w bazie DAAD, a także udostępniane studentom w formie materiałów promocyjnych. W ramach programu Go-East Summer Schools niemieccy studenci mogą otrzymać stypendium na udział w wybranej przez siebie szkole letniej.
Termin zgłoszeń szkół letnich do programu upływa 8 listopada 2021 r.
Wszystkie informacje nt. uczestnictwa w programie

 

  • Program RISE (Research Internships in Science and Engineering)

skierowany jest do doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostek badawczych z całego świata zainteresowanych współpracą z praktykantami z Niemiec.
W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:
– biologia
– chemia
– fizyka
– nauki o Ziemi
– inżynieria
– medycyna
Oferty praktyk można składać online do 15 października 2021 r.
Wszystkie informacje nt. uczestnictwa w programie 

Z poważaniem

Maria Szrajber-Czerwińska
Beauftragte für Kommunikation und Marketing
Koordynatorka ds. komunikacji i marketingu
 
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst
Außenstelle Warschau
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Zielna 37 PL-00-108 Warszawa
T: +48 22 395 54 04
szrajber@daad.de 
www.daad.plwww.facebook.com/daadpolska
www.instagram.com/daad_polska


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast